News

ระวังการใช้ว่านหางจระเข้

ระวังการใช้ว่านหางจระเข้ การทาเจลว่านหางจระเข้ก็ครวทาเฉพาะจุดที่ฉลากได้กำหนดไว้ เเละสำหรับรับประทานหากรับประทานต่อเนืองเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียเกลือเเร่ เเละทำให้ลำไส้เคยชินจนต้องกินเป็นประจำ สำหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเฉียบพลันกรือรุนเเรงไม่ครวดื่มน้ำว่านหางจระเข้ เด็กเเละสตรีมีครรภหรือระหว่างให้นมบุตรไม่ควรดื่มหรือทานว่านหางจระเข้