Advice

แหล่งวัตถุดิบเเละวิธีใช้

ทุกวันนี้ว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกตามบ้านเเรือนกันมาก หลายคนใช้เมือกที่ได้จากต้นใบตัดสดจากต้น เพราะเชื่อว่าจะได้ผลดีที่สุด ขณะที่บ้านท่านนั้นนิยมใช้เจลว่านหางจระเข้ที่มีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไป การใช้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้ทาผิวนั้น สามารถทาได้บ่อยตามต้องการ เพื่อบรรเทาแผลไฟไหม้เเละภาวะผิวหนังอักเสบอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานกินครั้งละ 10-20มิลิกรัม 1 ช้อนโต๊ะ ทุกวัน ทั้งนี้ครวใช้ตามอัตราที่ระบุในเอกสารการใช้