Blog

แหล่งวัตถุดิบเเละวิธีใช้

ทุกวันนี้ว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกตามบ้านเเรือนกันมาก หลายคนใช้เมือกที่ได้จากต้นใบตัดสดจากต้น เพราะเชื่อว่าจะได้ผลดีที่สุด ขณะที่บ้านท่านนั้นนิยมใช้เจลว่านหางจระเข้ที่มีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไป การใช้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้ทาผิวนั้น สามารถทาได้บ่อยตามต้องการ เพื่อบรรเทาแผลไฟไหม้เเละภาวะผิวหนังอักเสบอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานกินครั้งละ 10-20มิลิกรัม 1 ช้อนโต๊ะ ทุกวัน ทั้งนี้ครวใช้ตามอัตราที่ระบุในเอกสารการใช้

ระวังการใช้ว่านหางจระเข้

ระวังการใช้ว่านหางจระเข้ การทาเจลว่านหางจระเข้ก็ครวทาเฉพาะจุดที่ฉลากได้กำหนดไว้ เเละสำหรับรับประทานหากรับประทานต่อเนืองเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียเกลือเเร่ เเละทำให้ลำไส้เคยชินจนต้องกินเป็นประจำ สำหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเฉียบพลันกรือรุนเเรงไม่ครวดื่มน้ำว่านหางจระเข้ เด็กเเละสตรีมีครรภหรือระหว่างให้นมบุตรไม่ควรดื่มหรือทานว่านหางจระเข้

วิธีเก็บต้นว่าหางจระเข้

วิธีเก็บต้นว่าหางจระเข้ ตัวต้นว่านหางจระเข้เติบโตได้ในพื้นที่แห้งเเล้ง ดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีเเละไม่อุดมสมบูรณ์ เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยเเต่ต้องการเเสงเเดดจ้า มีการปลูกเป็นการค้าทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสในเม็กซิโก เพื่อป้อนสู่ตลาดเครื่องสำอางเเละผลิตภัญฑ์เสริมอาหารเเละยาทั่วโลก โดยปลูกเป็นเป็นเเถวยาวกว่า 5,000 ต้นต่อพื้นที่ 2.53ไร่ เเละเก็บเกี่ยว 4 ครั้งต่อปี โดยตัดใบด้านนอกทรงพุ่ม 2-3ใบต่อต้นต่อครั้งด้วยเครื่องจักรเเทนการเก็บด้วยแบบมือเปล่านั้นเอง